Květen 2008

Kde všude můžete na webu najít kritiky čili recenze na Nemetonburk?

19. května 2008 v 21:06 Recenze (Kritiky) na Nemetonburk
Pátral jsem na Internetu a zatím jsem objevil tato místa, na kterých se vyskytují recenze na příběh Nemetonburk. Některé jsou pochvalné jiné ne. V některých se recenzenti nezeptali ani Štěstěny ani spisovatelky, jak to s příběhem bude a dost se v recenzích sekli. Ale nám to vůbec nevadí. Posuďte sami a klidně tam recenzentům zanechte vaše postřehy.
1) Skvělá recenze od paní Zdražilové na skvělém webu o literatuře pro děti a mládež. Paní Zdražilová knihu pochopila, proto napsala tak chytrou recenzi:
2) Stejná recenze přímo na webu paní Zdražilové
3) Recenze z časopisu Pevnost. Recenzentka si nezjistila, jak to bude dál a píše komické věci:
4) Recenze Petra Němce na jeho vlastním webu o literautře všeho druhu:
5) Recenze Estel Erunámë
6) Zajímavý web: Dočtete se na něm o každém hrdinovi a když si kliknete vlevo po straně, najdete shrnuté i děje trilogie
7) Máte-li chuť přečíst si recenzi a báseň z Alatýrové hory nazvanou Píseň vzpomínky, klikněte na tento web Pyxy Gihmynové
8) Na portálu české literatury je tento komický popis

Černí Orli v dějinách

17. května 2008 v 12:27 | Tom |  Nejasnosti v knihách Nemetonburku
Štěstěna nás na počátku Alatýrové hory poslala pomoci do minulosti, do dob stěhování národů.
Co se v dějinách Evropy tenkrát dělo?
Velká část Slovanů si žila uklizená v Polesí. to je místo známé z dějepisu a naleznete ho podle pokynů na naší webovce:
V té době vládl v mocné Byzancii císař Justinián I. Z knihy poznáte, jaký to byl diktátor a kdo mu v té diktatuře pomáhal.
Císař Justinián I. přijal avarské posly a poté, co s nimi dojednal placení tributu, bohatě je obdaroval. Císař se nezdráhal vyplácet Avarům tribut, neboť se mu tím až na drobné výjimky podařilo zabránit jejich vpádům na byzantské území.
Roku 558 přijal Justinián I. avarské posly a dojednal s nimi placení tributu a bohatě je obdaroval. Zavázal se tedy platit jim za to, že nebudou útočit na Byzantskou říši. A navíc je lákal a vyhovovalo mu, že Avaři rádi útočí na druhé.
Avaři většinou útočili na koních s luky a meči. Bojovali s nimi ještě naši předci v Sámově říši. Pak se Avaři ztratili. Zbylo nám po nich mnoho vykopávek a slovo OBR, které vzniklo ze slova Avar. Avar na koni byl totiž pro obyčejného člověka veliký.

Borovid

8. května 2008 v 20:58 | Tom |  Tajemná místa
Kdo četl Nemetonburk Zlatou bránu - tedy knihu druhou - na straně 258 se zjevuje pán lesů, Borovid. A tady je jeho kamenné foto. Neprozradím vám, kde jsem ho takto vyfotil. Schválně, jestli ho najdete. Je kdesi v naší zemi.